wtorek, 28 maja, 2024
Google search engine
Strona głównaArtykułyMiejski Rzecznik Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych przeciw korupcji i wyzyskowi mieszkańców białostockich...

Miejski Rzecznik Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych przeciw korupcji i wyzyskowi mieszkańców białostockich SM

Jako komitet wyborczy Spoza Sitwy, postulujemy powołanie Miejskiego Rzecznika Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych do przeciwdziałania patologiom w białostockiej spółdzielczości mieszkaniowej.

Mieszkańcy postkomunistycznych spółdzielni w Białymstoku i w kraju wciąż czekają na pełną reformę spółdzielczości i uwolnienie spod władzy wiecznych prezesów, w wielu przypadkach byłych aparatczyków państwa komunistycznego. Mimo obietnic PO i PiS, reforma spółdzielczości nie nadchodzi, a Polacy egzystujący w spółdzielniach wciąż są dyskryminowani i w realiach III RP pozostają obywatelami drugiej kategorii!

Nie mają prawa do demokratycznych wyborów – narzucony system prawny gwarantuje nieusuwalność prezesom!
Nie mają prawa do decydowania o zarządzaniu w swoich nieruchomościach – pozbawiono ich realnych możliwości decydowania o wyborze zarządcy i wydatkach na poziomie nieruchomości!

Nie mają skutecznej ochrony ze strony państwa przed przestępstwami, w szczególności korupcji, niegospodarności, działania na szkodę zrzeszonych – bezkarność prezesom zapewnia m.in. art. 3 ustawy prawo spółdzielcze zaliczający spółdzielnie do własności prywatnej i dający wolną rękę zarządom w wydatkach i gospodarowaniu mieniem zrzeszonych!

Nie mają instrumentów kontroli działalności zarządów SM – w obecnym stanie prawnym pseudokontrolę (tzw. lustracje) działalności spółdzielni przeprowadzają związki rewizyjne, czyli organizacje zrzeszające prezesów spółdzielni!

Brak przepisów chroniących mieszkańców SM, brak realnego nadzoru, brak instytucji reprezentujących zrzeszonych, rodzi poczucie bezkarności i patologie na wielką skalę. Spółdzielnie-molochy to już nie tylko korupcja i wyzysk członków, ale też zadłużanie i doprowadzanie do upadłości w celu przejmowania mienia.

Plagą ostatnich lat na Podlasiu były niesprawiedliwe rozliczenia kosztów ogrzewania. Pokrzywdzenie tysięcy osób, dramaty ludzi tracących dorobek życia wskutek eksmisji wywołanych sztucznie generowanym zadłużeniem, bojkotowanie zmian w przepisach przez część zarządów, odmawianie naprawienia krzywdy.

Taka sytuacja daje uzasadnione podstawy do powołania Miejskiego Rzecznika Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych, którego zadaniem będzie ochrona praw członków spółdzielni mieszkaniowych, doradztwo spółdzielcze oraz prawo wstępowania do postępowań sądowych i reprezentacji procesowej pokrzywdzonych.

Zadania Miejskiego Rzecznika Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych:

 • prowadzenie edukacji spółdzielczej;
 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa członkom SM oraz informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów członków SM;
 • występowanie do organów spółdzielni w sprawach ochrony praw i interesów członków;
 • współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej;
 • wspieranie członków w postępowaniach sądowych, np. w powództwach dotyczących niezgodnych z prawem uchwał organów spółdzielni;
 • zawiadamianie organów ścigania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia na szkodę członków spółdzielni;
 • przekazywanie organom władzy państwowej wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony członków SM, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej;udzielanie innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw członków SM;
 • wykonywanie innych zadań określonych w Regulaminie Miejskiego Rzecznika Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych.

Korzyści z powołania Miejskiego Rzecznika Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych: 

 • ograniczenie patologii występujących w białostockich spółdzielniach (m.in. korupcji, fałszowania wyborów, eksmisji dla zysku);
 • polepszanie jakości zarządzania przekładające się na redukcję kosztów utrzymania mieszkań;
 • zmniejszenie obciążeń budżetu miasta z tytułu, np. finansowania dodatków mieszkaniowych i zasiłków.

Poniżej relacja z konferencji prasowej KWW Spoza Sitwy. Przekazanie mediom donosów opisujących sytuację w jednej z białostockich spółdzielni. Apel do prokuratury o wszczęcie śledztwa.

Przeczytaj więcej o genezie i mechanizmach korupcji w postkomunistycznej spółdzielczości TUTAJ

Poniżej pliki pdf z treściami udostępnionymi przez grupy walczące o władzę w spółdzielni.

Autor: Stanisław Bartnik

POPULARNE